• 2019-07
  • 2019-06
  • 2019-05
  • 2019-04
  • 2019-03
  • 2019-02

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Vzhledem k nepříznivé situaci spojené s platnými opatřeními v boji proti koronavirové pandemii jsme se rozhodli Ceny Přístav za rok 2020 neudělit. Společně se tak při příležitosti udílení cen opět setkáme na podzim roku 2021.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2021

Už nyní můžete nominovat kandidáty pro rok 2021!

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.