• 2016-8
  • 2016-7
  • 2016-6
  • 2016-5
  • 2016-4
  • 2016-3
  • 2016-2
  • 2016-1

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 16. ročník vyvrcholí během slavnostního večera konaného v prostorách Pražské křižovatky, a to 30. listopadu.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2017

Nominace pro rok 2017 již byly uzavřeny.

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.