• 2018-10
  • 2018-09
  • 2018-08
  • 2018-07
  • 2018-06
  • 2018-05
  • 2018-04
  • 2018-03
  • 2018-02
  • 2018-01

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Slavnostní vyhlášení 17. ročníku ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží proběhlo v úterý 27. listopadu 2018 v pražském divadle Royal.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2019

Už nyní můžete nominovat kandidáty pro rok 2019!

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.