Ing. Petr Bratský

Petr

Ročník 2002

Ing. Petr Bratský
starosta městské části Praha 13

Představení

Pan starosta po celý život podporuje mládežnické aktivity. V dřívějších letech se sám aktivně podílel na vedení skautského oddílu a každý rok věnuje svou osobní dovolenou táboru dětí na Klatovsku. Svým osobním příkladem a férovým přístupem k problémům je znám mezi mládeží a dětmi už proto, že se akcí, které na Praze 13 probíhají, rád a hojně účastní. Výchova a vzdělání dětí a mládeže je jeden z prvořadých zájmů pana starosty, a proto je velmi oblíben mezi mladými a svou vstřícností se stal jejich dobrým kamarádem, na něhož se mohou vždy obrátit. Je výraznou osobností a do značné míry se podílí na tom, jaký „vzhled” má Praha 13, skládající se z několika velkých sídlišť – Stodůlky, Lužiny, velká Ohrada, Nové Butovice.

Na základě návrhu pana starosty vznikl v roce 1998 grantový systém, kterým jsou podporovány volnočasové aktivity dětí a mládeže (cca 1 mil. ročně). Kromě podpory činnosti občanských sdružení, škol a dalších spolků se pan starosta zasloužil o stavbu nového objektu Místního domu dětí a mládeže, rekonstrukce celé řady hřišť, apod. Snaží se zlepšovat podmínky pro činnost sdružení dětí a mládeže také zvýhodněnými cenami nájemného kluboven. Na veřejných i komorněji pojatých aktivitách se podílí mimo jiné i formou bezplatného pronájmu prostor.

Přebírá záštitu nebo se osobně účastní řady akcí sportovně, kulturně, vědecky, nábožensky i zábavně orientovaných. Namátkou jmenujme Jarní běh Stodůlkami, Butovický rohlík, Den Země a Slavnost padajícího listí, hokejbalový turnaj „O starostovy šle”, volejbalový turnaj „O vařečku paní starostové”, Memoriál dr. A. Masarykové, Samuraj Prahy 13.

V informačním zpravodaji Prahy 13 STOP pravidelně odpovídá i na otázky týkající se dětí a mládeže. Navštěvuje osobně školská zařízení Prahy 13, kde beseduje s dětmi.

Před osmi lety obnovil zvyk pálení čarodějnic a tuto událost spojil s mnoha aktivitami pro děti a mládež. Akce slaví rok od roku větší úspěch a v sídlištním prostředí se stala nezvyklou tradicí. V prvních letech sám pan starosta zajišťoval veškerou přípravu a organizaci akce, včetně technického a materiálního zajištění.

Navrhovatelé