• Cena Přístav (7)
  • Cena Přístav (6)
  • Cena Přístav (5)
  • Cena Přístav (4)

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V roce 2016 budeme udělovat ocenění již po patnácté. Kandidáty na ocenění můžete nominovat již nyní prostřednictvím formuláře.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2016

Navrhovat kandidáty na Cenu Přístav 2016 můžete
do 30. června 2016.

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.