• 2019-07
  • 2019-06
  • 2019-05
  • 2019-04
  • 2019-03
  • 2019-02

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Slavnostní vyhlášení 18. ročníku ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí centra Creative World v pražských Holešovicích 28. listopadu 2019.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2020

Už nyní můžete nominovat kandidáty pro rok 2020!

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.