• 2022-5
  • 2022-4
  • 2022-3
  • 2022-2
  • 2022-1

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

Čtvrtstoletí činorodé existence a dvě desetiletí, po která již uděluje své výroční ocenění – Cenu Přístav – si 7. června 2023 připomněla Česká rada dětí a mládeže v Radlické kulturní sportovně v pátém pražském obvodu. Podrobnosti…

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2024

Už nyní můžete nominovat kandidáty pro rok 2024!

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.