• 2022-5
  • 2022-4
  • 2022-3
  • 2022-2
  • 2022-1

Cena přístav
České rady dětí a mládeže

I letos udělíme ocenění Cena Přístav pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Večer související s předáním ocenění se letos bude opět konat již na jaře, a to začátkem června. Již nyní můžete nominovat své kandidáty.

Poselství ČRDM

Nominace na cenu Přístav v roce 2023

Už nyní můžete nominovat kandidáty pro rok 2023!

Jak navrhnout kandidáta

Kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři.

Stáhněte si formulář pro přihlášení kandidáta

Od roku 2011 cena udělována i právnickým osobám

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.