Co je cena Přístav

Cena ČRDM PŘÍSTAV

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Od roku 2011 můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Nově může být Cena udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Občanská sdružení dětí a mládeže svojí činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Také působení kroužků Domů dětí a mládeže (středisek volného času) a školních klubů je v oblasti využití volného času dětí a mládeže nepřehlédnutelné, avšak bez místní pomoci nepředstavitelné.

Občanská sdružení dětí a mládeže pracují v různorodých podmínkách jednotlivých obcí či měst, k jejichž rozvoji také řadou svých aktivit a projektů přispívají. Tím, že vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, mají kladný vliv na rozvoj občanské společnosti. Práce, která má tak skvělý vliv na utváření a kladný vývoj naší občanské společnosti, však není patřičně oceňována a nevěnují jí dostatečnou pozornost ani sdělovací prostředky, ani veřejnost. To vše si moderní komunální politik uvědomuje a podporuje aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících. Smyslem Ceny Přístav je tedy vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.

Jak vypadá Cena ČRDM PŘÍSTAV?

Je to skleněná ručně vybroušená karafa ve tvaru majáku s motivy vycházejícími z loga České rady dětí a mládeže. Každý kus je zároveň originálem, neboť se od sebe liší detaily zpracování. Ve spodní části karafy je vybroušeno poselství ocenění. K láhvi je zhotovena na míru krabice z modré lepenky.

Každý laureát obdrží k ceně i pamětní list, který je srolován a vložen uvnitř karafy.