2023

O ročníku

Čtvrtstoletí činorodé existence a dvě desetiletí, po která již uděluje své výroční ocenění – Cenu Přístav – si 7. června 2023 připomněla Česká rada dětí a mládeže v Radlické kulturní sportovně v pátém pražském obvodu.

Jak již bylo předestřeno, Česká rada dětí a mládeže již po dvacet let uděluje unikátní ocenění – Cenu Přístav. Předává ji těm, kdož se nebývale zasloužili o vytváření podmínek umožňujících normální, bezproblémové fungování spolků a dalších organizací činných v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávaní naší nejmladší generace. Mohou to být a historicky také byli politici – často regionální či lokální úrovně – státní či samosprávní úředníci, podnikatelé a jejich firmy. V roce 2023 se k dosavadním sto devíti držitelům Ceny Přístav (plus deseti firmám a 16 mimořádně uděleným oceněním) přiřadili čtyři další muži a jedna žena. Ručně broušená skleněná lahev s emotivním vzkazem, čitelným pouze pozorným průhledem na dno, jim má být trvalou upomínkou toho, zač je nominovali ti, kteří si jejich přístupu k dané výseči neziskového sektoru považují.

Podrobnosti si můžete přečíst v článku na ADAM.cz.

Ocenění zástupci veřejné správy a samosprávy