Antonín Mikšík

Antonín

Ročník 2006

Antonín Mikšík
starosta obce Kateřinice

Představení

K hlavním prioritám pana Antonína Mikšíka ve funkci starosty vždy patřila podpora aktivit mladé generace a organizací, které se prací s dětmi a mládeží zabývají. Jako konkrétní příklady jeho práce je možno uvést získání finanční dotace a podporu při rekonstrukci budovy školy, zajištění větší bezpečnosti dětí v rámci silničního provozu, získání dotace pro výstavbu školní tělocvičny, rekonstrukci hřiště pro mládež, úsilí o zřízení sportovního centra pro mládež a občany obce, osobní podporu všech akcí pořádaných pro mládež nebo dlouhodobou spolupráci a podporu místnímu skautskému oddílu.

Svou osobní invencí pak zaštítil jeden z největších projektů Junáka – výstavbu Dětského bezbariérového centra Březiny v Kateřinicích, které má ambice stát se během příštích let komunitním centrem pro místní obyvatele i poskytovatelem služeb pro širokou veřejnost. Antonín Mikšík od počátku podporoval myšlenku vytvoření centra, které bude sloužit nejen místnímu skautskému oddílu, ale mělo by pomoci integraci handicapovaných do společnosti.

Navrhovatelé