Bc. Jan Burda

Jan

Ročník 2006

Bc. Jan Burda
vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu kraje Vysočina

Představení

Jan Burda nastoupil na nově zřízené oddělení jako jeho první vedoucí. Za 5 let jeho setrvávání ve funkci se oddělení stalo důležitou a uznávanou součástí odboru.

V roce 2005 byl Jan Burda náčelníkem akce s názvem Celostátní velká výměna zkušeností (CVVZ), která se uskutečnila v Třebíči. Je to tradiční setkání dobrovolných a profesionálních vedoucích, kteří svůj čas věnují dětem a mládeži. Toto víkendové setkání se letos konalo za účasti 1400 lidí z celé České a Slovenské republiky. Jan Burda se velmi dobře zhostil role šéfa skupiny, která tuto rozsáhlou akci připravovala po tři roky.

Jan Burda je již deset let také vedoucím tábornického oddílu a pořadatelem mnoha akcí v Třebíči.

Navrhovatelé