Bc. Kateřina Kosková

Kateřina

Ročník 2013

Bc. Kateřina Kosková
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy – metodik

Představení

Ve školství pracuje od roku 1986, a to na různých pozicích – jako vychovatelka ŠD, ředitelka DDM, speciální pedagožka. V roce 2007 nastoupila na OŠMT Olomouckého kraje a od té doby je znát zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými volnočasovými zařízeními, neziskovými organizacemi a Olomouckým krajem. Díky vlastním předchozím zkušenostem rozumí paní Kosková velmi dobře každodenní problematice zájmového vzdělávání a neziskových organizací. Její lidské jednání vždy napomohlo k hledání cest vzájemné spolupráce. Navíc je velkou podporovatelkou Bambiriády.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé