Bc. Lukáš Vlček

Lukáš

Ročník 2009

Bc. Lukáš Vlček
starosta města Pacova

Představení

Lukáš Vlček působí ve funkci starosty města Pacova od roku 2006. Již po nástupu do tohoto zaměstnání prosazoval zásady plné podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže do programu města, a to v oblasti finanční, materiální i morální. Dodnes se snaží mimo to také prosazovat postupnou modernizaci a opravy místních sportovišť. I jako starosta se pan Vlček aktivně účastní akcí pro děti a mládež, kde často působí též coby pořadatel či rozhodčí. Podařilo se mu rovněž uvést do praxe pravidla systému podpory dětských spolků a organizací po finanční stránce. Zasadil se také o pomoc při opravách jejich majetku a vybavení. Uvědomuje si význam nabídky volnočasových a sportovních aktivit v oblasti Pacova, a to především s ohledem na snížení rizika drogových či alkoholových závislostí u mládeže nebo dětské kriminality.

Lukáš Vlček je zároveň členem mnoha zájmových sdružení. Již osm let působí jako aktivní člen v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR. Od dětství je také členem atletického oddílu, ve kterém se v dospělém věku stal trenérem. V minulosti pracoval též jako koordinátor ve sdružení Via Rustika, kde se snažil mimo jiné zajišťovat vhodné podmínky pro spolkovou činnost dětí a mládeže.

Navrhovatelé