Bc. Věra Mráčková

Věra

Ročník 2014

Bc. Věra Mráčková
místostarostka obce Řepice

Představení

  • obrovskou měrou se zasloužila o rozvoj společenského života v obci
  • jako místostarostka podporovala činnost sdružení působících v obci i mimo a to nejen bezplatným pronájmem obecních prostor, ale i finančními prostředky a vlastní účastí.
  • jednou z největších akcí bylo vybudování víceúčelového sálu, kde mohou děti a mládež trávit volný čas u různých her a dalších aktivit pořádaných obcí a spolky působícími v obci
  • sama byla organizátorem většiny společenských akcí

Navrhovatelé