Mgr. Dagmar Hrabovská

Mgr. Dagmar Hrabovská

Ročník 2019

Mgr. Dagmar Hrabovská
místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih

Představení

Místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih. V minulosti zastávala funkci ředitele prestižní základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Své zkušenosti si přenesla do politiky a její působení v pozici místostarostky pro oblast školství, kultury, volného času a prevence kriminality znamená pro školy, školská zařízení i neziskové organizace záruku veliké vstřícnosti, porozumění a podpory. Se spolky a organizacemi osobně hledá nové cesty k získání podpory. Zasloužila se o zjednodušení administrace získávání příspěvků v dotačních řízeních.

Navrhovatelé