Eva Lachoutová

Eva

Ročník 2018

Eva Lachoutová
pracovnice Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje

Představení

Eva Lachoutová pracuje na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nad rámec svých pracovních povinností ochotně poradí při vzájemné spolupráci NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu mládeže, včetně spolupráce příhraniční i zahraniční. Navrhovatelé rovněž oceňují její aktivní zájem o činnost mládežnických organizací, její značný přehled i srdečnou pomoc při řešení potřeb těchto organizací. Eva Lachoutová je i nepostradatelnou konzultantkou v oblasti dotační politiky Jihočeského kraje.

Navrhovatelé