Hubert Křesťan

 Hubert Křesťan

Ročník 2019

Hubert Křesťan
místostarosta obce Hamry nad Sázavou

Představení

Pan Křesťan se nejdříve ve funkci starosty, nyní místostarosty obce Hamry nad Sázavou, zasloužil o realizaci mnoha rozvojových projektů, které z velké části přispěly k lepšímu životu dětí a mládeže. Činnost dětí a mládeže pravidelně finančně podporuje. Vybudoval fotbalové hřiště, hasičské cvičiště, dětské hřiště, nechal zrekonstruovat kulturní dům, který za výhodných podmínek pronajímá místním spolkům. K úkolům vždy přistupuje realisticky a s odhodláním.

Navrhovatelé