Ing. arch. Jan Kasl

Jan

Ročník 2002

Ing. arch. Jan Kasl
primátor hl. města Prahy

Představení

Pražský primátor Jan Kasl soustavně podporuje celou řadu aktivit neziskových organizací – včetně sdružení dětí a mládeže. Jejich výčet by se jistě nevešel na jednu stránku. Pro návrh na Cenu ČRDM PŘÍSTAV jsou z hlediska navrhovatele podstatné ovšem zejména tyto tři skutečnosti:

Jan Kasl při strategickém plánování rozvoje hl. města Prahy vždy významně zohledňoval potřebu vytvářet pro děti a mladé lidi prostory ke hrám, sportům a jiné smysluplné činnosti. To je v pražských poměrech zásadní požadavek, při jehož opomíjení by dlouhodobě došlo k vážným a rychle těžko odstranitelným potížím při výchově dětí a mladých lidí.

Jan Kasl je od počátku „dobrou sudičkou” Bambiriády. Tato nejvýznamnější prezentační akce sdružení dětí a mládeže se neobejde bez silné podpory místně příslušných veřejných činitelů. To platí ve všech městech konání Bambiriády, ale v Praze mnohonásobně. Bez podpory primátora by se Bambiriáda prostě neobešla.

Snad nejvýznamnější z hlediska navrhovatele je styl, jakým Jan Kasl působí ve veřejném a vlastním politickém prostoru. I lidé, kteří nejsou příznivci politické strany, za níž byl do funkce primátora zvolen, uznávají, že si počíná jako skutečný gentleman, čestně i vůči svým oponentům, v prvé řadě hledá řešení, která jsou rozumná z hlediska věcného, snaží se čelit korupci a neváhá kvůli tomu riskovat i své politické postavení. Takový příklad veřejného života je dnes právě tak vzácný, jako mimořádně důležitý pro možnost vychovatelů získávat děti a mladé lidi, aby měli touhu i odvahu dorůst ve skutečné občany.

Navrhovatelé