Ing. Eliška Machačová CSc.

Eliška

Ročník 2005

Ing. Eliška Machačová CSc.
zástupce starosty MČ Praha 22 (od roku 2002)

Představení

Ing. Eliška Machačová má v rámci své funkce zástupce starosty mimo jiné na starosti oblast ochrany přírody a prevenci proti kriminalitě. Spolupracuje s místní mateřskou školou i základními školami při zajišťování protidrogové prevence. Dále také spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti rozšiřování nabídky volnočasových aktivit dětí.

Díky její podpoře byl vybudován v Uhříněvsi pro mládež skatepark v lokalitě Na Vrchách a v letošním roce bude instalován síťový labyrint COROCORD.

Paní Machačová spolupracuje od roku 2004 s o.s. Malý Princ, rovněž pomáhá Saleziánskému hnutí mládeže, ZŠ a DDM při rekonstrukci Centra volného času, kde se odehrává většina volnočasových aktivit dětí z Uhříněvsi. V současné době zde probíhá budování dětského klubu a obnova zahrady. Svým přístupem dává lidem z neziskového sektoru najevo, že si jejich práce váží a že jsou pro obec přínosem.

Navrhovatelé