Ing. Jiří Deml

Jiří

Ročník 2002

Ing. Jiří Deml
starosta města Kunovice

Představení

V oblasti společenského života se zasloužil o obnovu kulturních aktivit v obci, které se v čase sloučení Kunovic s Uherským Hradištěm přestěhovaly do okresního města. Díky panu starostovi byly obnoveny a podpořeny folklorní tradice (Jízda králů a hody s právem), s jeho podporou pracuje v Kunovicích pět dětských a jeden mládežnický folklorní soubor. Od roku 1994 se právě v Kunovicích koná Mezinárodní dětský festival „Kunovické léto”.

Podporuje rozvoj místního školství, zejména rozšiřování pobočky ZUŠ. Nesporná je jeho podpora tradic v rámci výročního obyčejového roku – fašanek (masopust, velikonoční zvyky, stavění máje, hodová tradice, vánoční zvyky a obyčeje, ale i podpora výročních rodinných svátků, především vítání nových občánků či tradice odvedenecká).

Navrhovatelé