Ing. Josef Kula

Josef

Ročník 2009

Ing. Josef Kula
starosta městyse Okříšky

Představení

Josef Kula ve funkci starosty městyse Okříšky působí již 19 let. Podílí se na pořádání všech místních aktivit určených pro děti a mládež. Zároveň je také jedním ze zakladatelů tamního sportovně-turistického oddílu PS Kamarádi cest Okříšky, zaměřeného na práci s dětmi a mládeží. Již mnoho let se angažuje také v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro tuto věkovou kategorii. Pořádá například sportovní turnaje v přehazované, sálové kopané, ping pongu či floorballu. V celoroční sportovní soutěži nazvané Okřešský univerzálmá na starosti účastníky z řad dětí a mládeže. O letních prázdninách pořádá rovněž dětské tábory. Obecní úřad v Okříškách pod jeho vedením i finančně podporuje organizace pracující s dětmi a mládeží. V zastupitelstvu prosazuje zájmy mladých.

Aktivně podporuje v rámci projektu „partnerské obce“ spolupráci dětských a mládežnických organizací z Okříšek a spřátelené italské obce San Pier d'Isonzo. Při realizaci tohoto projektu se konají vzájemné návštěvy jak členů sdružení dětí a mládeže, tak i vedení obou obcí. Josef Kula přispěl také k realizaci mezinárodních výměn dětí z místního folklorního souboru Okřešánek s maďarským folklorním souborem z Keckemétu. Dokázal Okřešánku zařídit i vystupování na mnoha mezinárodních folklorních festivalech, například na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině či v Maďarsku. Josef Kula je zároveň zakladatelem a organizátorem celostátní soutěže Sedmikvítek, v níž mezi sebou soupeří mladí talenti v oborech tanec, zpěv a výtvarná či rukodělná činnost.

Navrhovatelé