Ing. Josef Žid

Josef

Ročník 2014

Ing. Josef Žid
referent odboru evropské územní spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Představení

  • spolupráce na projektu zaměřeném na podporu mladých lidí a dětí se zdravotním postižením
  • osobně se angažoval i v dalších dobrovolných aktivitách
  • příznivec příhraničního regionu
  • podporuje aktivity ATOM – projektům věnuje nadstandardní úsilí
  • ochotný poradit, pomoci

Navrhovatelé