Ing. Karel Burda

Karel

Ročník 2012

Ing. Karel Burda
starosta obce Tuchlovice

Představení

Pan starosta Ing. Karel Burda vykonává svou funkci již od roku 1990. Díky jeho působení se úroveň obce po všech stránkách stále zvyšuje. Svou uvážlivou činností při řízení obce se vždy snaží připravit vhodné technické podmínky pro činnost občanských sdružení pracujících především s dětmi a mládeží, která chtějí v obci aktivně působit. Velkou podporu v něm má i místní mateřská a základní škola. Činnost dětí a mládeže v rámci školního i mimoškolního vzdělávání je u něj na prvním místě. Svým vlídným chováním a jednáním napomáhá k vytváření přátelského klimatu mezi všemi organizacemi, které v obci pracují s dětmi a mládeží, a tím si tyto organizace navzájem pomáhají a spolupracují. Mají v něm velkou oporu, která se týká především materiálního i finančního zabezpečení. Dokáže vyhledávat a využívat různých projektů, dotací a grantů podporujících právě tuto činnost. Velice dobře se s panem starostou spolupracuje, je možné se na něj vždy bez obav obrátit.

Navrhovatelé