Ing. Marcela Česáková

Marcela

Ročník 2008

Ing. Marcela Česáková
tajemník MěÚ Nový Bydžov

Představení

Kandidátka je od roku 1998 předsedkyní občanského sdružení Na podporu aktivit v NB, které sdružuje několik subjektů věnujících se dětem a mládeži především v jejich volném čase. Jako tajemník MěÚ v Novém Bydžově během svého působení byla iniciátorem, spolutvůrcem a realizátorem vytváření podmínek ve městě pro práci občanských sdružení dětí a mládeže. Je obhajovatelkou aktivit sdružení při jednání rady a zastupitelstva města; díky její činnosti na MěÚ mají občanská sdružení dětí a mládeže širokou podporu své činnosti, zázemí i potřebné finanční prostředky. Z pozice funkce tajemníka je i přirozeným koordinátorem volnočasových aktivit ve městě a proto také již 10 let předsedkyní sdružení. Kandidátka byla jednou z prvních iniciátorek založení tohoto sdružení, které se zabývá otázkami volného času dětí a mládeže a spolupráce se školami ve městě. Za jejího vedení se občanskému sdružení daří realizovat volnočasové aktivity a z pozice městského úředníka je pak hájí i na MěÚ. Mezi aktivity, které realizovala, patří především:

  • Sdružení studentstva novobydžovského – volné sdružení studentů škol, které aktivně pracuje na přípravách a realizaci studentských Majálesů a Merend v Novém Bydžově (obnova tradice)
  • Romská sekce Občanského sdružení – děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (převážně romské etnikum) – školní klub při ZŠ Palackého – volnočasové aktivity – sport, kultura, vzdělávání, víkendové programy a pobyty, příměstské tábory
  • Mikuláš na rynku – tradiční předvánoční akce – kulturní program s nadílkou pro děti

Navrhovatelé