Ing. Marek Polák

Ing. Marek Polák

Ročník 2008

Ing. Marek Polák
metodik mládeže a volnočasových aktivit – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna

Představení

Kandidát se více než dvacet let věnuje práci s mládeží, zejména využívá svých zkušeností z táboření a sportovních aktivit. Je svědomitý a pečlivý, vždy se snaží pomoci jak radou, tak i činy nejen v průběhu letních táborů, ale i při hrách a soutěžích organizovaných pro mladou generaci. Ve své funkci metodika uplatňuje nejen své zkušenosti z práce s dětmi a mládeží i v orgánech střešních organizací, ale i znalost prostředí mládežnických organizací v Brně a porozumění pro specifickou problematiku činnosti mládeže. Díky těmto zkušenostem se kandidát snaží vytvořit přívětivé a vstřícné prostředí pro žadatele o podporu činnosti od statutárního města Brna. Kandidát osobně i mimo svoji pracovní dobu navštěvuje aktivity brněnských neziskových organizací, ochotně poskytuje informace a rady o možnostech získání podpory a pomoci činnosti dětí a mládeže, pomáhá odstraňovat bariéry mezi orgány samosprávy a občanskými sdruženími.

Navrhovatelé