Ing. Marta Szücsová

Marta

Ročník 2009

Ing. Marta Szücsová
vedoucí odboru školství na Magistrátu města Ostravy a členka komise rady městského obvodu Ostrava-Jih pro školství, kulturu, mládež a sport

Představení

Martě Szücsové se ve svých funkcích v ostravské lokalitě podařilo prosadit několik dnes již tradičních akcí, které jsou zaměřené na oblast práce s dětmi a mládeží. Od roku 2001 se tak její zásluhou uděluje například Ocenění dětí a mládeže městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o ocenění dětí, jimž se podařilo dosáhnout významného úspěchu v některé ze soutěží nadregionálního významu. Oceněné děti musejí též prokázat, že zásadním způsobem pomohly někomu, kdo se ocitl v nesnázích. Od roku 2008 podobnou soutěž vyhlašuje i statutární město Ostrava. Vítěz této soutěže tak získá Ocenění dětí a mládeže v rámci města Ostravy. Kritéria pro účast jsou stejná jako u soutěže předchozí. Marta Szücsová se zasadila také o vznik Ocenění za nezištnou práci dospělých s dětmi a mládeží ve volném čase. Tato cena je již od roku 2000 předávána občanům, kteří se v městském obvodě Ostrava-Jih věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Díky paní Szücsové se také u příležitosti Mistrovství světa ve florbalu 2008 zrealizoval velkolepý projekt Ostrava fandí florbalu, děti fandí florbalu. Do této akce se zapojilo zhruba 6 000 dětí. V Ostravě se díky práci Marty Szücsové zrodila též akce zvaná Ostrava dětem, děti Ostravě. Jednalo se o přehlídku volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato prezentace byla zaměřena na představení středisek volného času, která působí na území statutárního města Ostrava. Také další projekt „z dílny“ paní Szücsové zvaný Zlatá bránauž po šest let vybízí ostravské děti a mládež k aktivnímu zapojení do volnočasových aktivit.

Od svých 18 let působí Marta Szücsová jako cvičitelka turistického oddílu mládeže. Je zakladatelkou oddílu TOM Bobři, který byl v roce 1986 vyhodnocen jako nejlepší oddíl Severomoravského kraje. Členové oddílu získali již 3× titul Mistr České republiky v branně turistickém závodě mládeže. V roce 1996 založila paní Szücsová oddíl TOM Krokodýl, který se od roku 2001 specializuje na mažoretkový sport. Tento oddíl je rovněž několikanásobným držitelem titulů Mistr a Vicemistr Evropy v mažoretkovém sportu. Oddíl TOM Krokodýl je též úřadujícím vicemistrem Evropy v mažoretkovém sportu v kategoriích kadetky, juniorky a seniorky. Z jeho řad vzešly i stříbrné medailistky evropské Grand Prix 2008 a vítězky Mezinárodního mistrovství Polska. Oddíl má pět družin, ve kterých působí celkem okolo 80 děvčat ve věku 6 až 26 let. Tyto slečny každoročně reprezentují nejen Ostravu, ale i celou Českou republiku na mezinárodních festivalech v mnoha zemích Evropy. Oddíl je zapojen také do výměnných programů se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Chorvatskem. Za svou práci v této oblasti získala paní Szücsová ocenění Cvičitelka roku 2007 Moravskoslezského kraje. V roce 2006 získala Marta Szücsová další ocenění – tentokrát se jednalo o čtvrté místo v anketě Osobnost Moravskoslezského kraje.

Navrhovatelé