Ing. Martin Štěpánek PhD

Martin

Ročník 2014

Ing. Martin Štěpánek PhD
náměstek primátora statutárního města Ostrava – resorty: sociálních věcí, školství, sport a volný čas

Představení

  • prosazení rozšíření dotačních titulů na území statutárního města Ostrava pro oblast sportu, bilingvní výuky, zájmového vzdělávání, iniciativy mládeže
  • podpora sportovních aktivit pro širokou veřejnost v rámci titulu Evropské město sportu
  • prosazení výstavby nových sportovišť a modernizace starých
  • spolupráce s mládeží – podpora iniciativ mládeže
  • spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostrava
  • rozvoj zájmového vzdělávání formou materiální podpory

Navrhovatelé