Ing. Martin Štifter CSc.

Martin

Ročník 2003

Ing. Martin Štifter CSc.
bývalý starosta města Roztoky

Představení

Pan Štifter byl starostou města v letech 1994 až 2002 a nyní pracuje na místním odboru životního prostředí. Během svého dlouholetého starostování si vždy našel čas na aktivní práci s dětmi ve skautském oddíle, vedl letní tábory a účastnil se akcí střediska Lípa v Roztokách. Neváhal vystupovat ve prospěch sdružení dětí a mládeže. I díky jemu pamatovali ve svých rozpočtech zastupitelé města Roztok každoročně částkou na podporu spolkového života obce. Mezi zajímavosti patří i to, že byl hostitelem zakládací schůzky České rady dětí a mládeže v létě roku 1998.

Navrhovatelé