Ing. Miroslav Uchytil

Miroslav

Ročník 2004

Ing. Miroslav Uchytil
starosta města Chlumec nad Cidlinou

Představení

Ve funkci starosty města působí již druhé volební období. Podporuje a prosazuje v zastupitelstvu mimoškolní činnost s dětmi a mládeží ve městě. Od roku 2002 je město zřizovatelem domu dětí a mládeže. Město přispívá také na činnost junáckého střediska, kterému poskytlo pozemek jako letní táborovou základnu. Věnuje stálou pozornost žákovským a dorosteneckým družstvům Sboru dobrovolných hasičů. Podpora směřuje i do Pionýrské skupiny Táborník, navštěvuje její tábory i výroční zasedání. Zvlášť hezké vzpomínky si odnesli účastníci netradičního setkání zástupců sportovních a zájmových organizací města. Ukázalo se, že těch, kteří jako zástupci dětských a mládežnických organizací úspěšně reprezentovali v rámci kraje, republiky, ale i v zahraničí, je opravdu hodně.

Navrhovatelé