Ing. Ondřej Přenosil

Ondřej

Ročník 2011

Ing. Ondřej Přenosil
starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Představení

Při svém působení ve veřejných funkcích podporuje spolky a organizace s volnočasovými aktivitami nejmladší generace. Po nástupu do funkce starosty osobně prosazuje zásady plné podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže do programu města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.

Do programu města zařazuje postupnou modernizaci a opravy sportovišť ve městě, jež jsou volně otevřené zejména pro mladší věkové skupiny, podporuje činnost Městského domu dětí a mládeže a sdružení, které ve městě s dětmi pracují.

Lze konstatovat, že podmínky pro přímou práci s dětmi a mládeží jsou v městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na vysoké úrovni, na čemž má zásluhu vedení města v čele se starostou panem Ondřejem Přenosilem.

Navrhovatelé