Ing. Petr Krill

Petr

Ročník 2003

Ing. Petr Krill
poslanec Parlamentu ČR

Představení

Pan poslanec byl navržen na ocenění za svou práci pro děti a mládež jako starosta Šumperka v letech 1994 až 2002. Od roku 1990 dosud je členem městského zastupitelstva města Šumperk. Jeho zásluhy spočívají především v mnohaleté podpoře Mezinárodního folklorního festivalu, jehož se každý srpen účastní na 500 mladých lidí z různých zemí světa. Dokonce prosadil rekonstrukci hlavní městské třídy, hlavní nákupní tepny a pěší zóny tak, aby vyhovovala právě prezentaci souborů při tomto festivalu. Vytváří prostorové i finanční podmínky pro vyžití dětí a mládeže v kulturní i sportovní oblasti, iniciuje vznik grantů na jejich podporu. Výrazně podporoval náplň volného času na školách i ve střediscích volného času, díky čemuž vznikl např. výborný soubor mažoretek, zasloužil se o rozvoj podmínek mládežnického hokeje nebo dětského sboru „Motýli”.

Navrhovatelé