Ing. Petr Šilar

Petr

Ročník 2013

Ing. Petr Šilar
senátor Parlamentu České republiky

Představení

Pan Šilar se podpoře neziskového sektoru nejen v Pardubickém kraji velmi aktivně věnuje již od roku 1990. Již jako starosta, poté radní pardubického kraje a v současné době jako senátor, podporoval a podporuje celou řadu neziskových organizací. Za jeho dlouholetého působení se mu podařilo pro NNO v regionu zajistit řadu finančních prostředků a dokonce dojednat i další partnery pro jednotlivé organizace. Sám je také aktivní hasičem a pravidelně se jako soutěžící účastní hasičských závodů. Je to člověk se silným hodnotovým žebříčkem, který vždy oceňoval činnost neziskového sektoru a vážil si ji a vždy udělal maximum pro to, aby pomohl potřebným.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé