Ing. Radek Zlesák

Radek

Ročník 2018

Ing. Radek Zlesák
poslanec PSP ČR, člen podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity (od 2017), člen Rady města Žďár nad Sázavou (od 2014)

Představení

Navrhovatelé ocenili energii, s jakou se Radek Zlesák věnuje jako politik podpoře neziskových organizací působících ve prospěch dětí a mládeže. Jako člen rady města Žďár nad Sázavou dlouhodobě usiloval o vybudování multifunkčního prostoru ve vlastnictví města, který by sloužil pro několik spolků jako klubovny neformálního vzdělávání a sklady sportovního táborového vybavení, včetně potřebného zázemí pro činnost těchto organizací. Jeho záměr se mu podařil. Stavba je v plném proudu a kolaudovaná by měla být na jaře 2019.

Navrhovatelé