Ing. Roman Línek

Roman

Ročník 2010

Ing. Roman Línek
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Představení

Roman Línek ve funkci 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje působí šest let. V místní a regionální politice se pohybuje již od roku 1990. V letech 2000 – 2004 zastával dokonce funkci hejtmana Pardubického kraje. Svým přístupem výrazně pomáhá fungování neziskových organizací v celém Pardubicku. Ve své dřívější funkci hejtmana významně napomohl rozvoji tamních volnočasových aktivit, a to zejména při stanovování grantů. Pan Línek dlouhodobě a intenzivně ve své práci podporuje akce neziskových organizací. V tomto směru tedy významně podpořil i několik ročníků chrudimské Bambiriády či keltského festivalu Lughnasad v Nasavrkách. Roman Línek se pravidelně účastní nejen akcí NNO spadajících do Pardubického kraje, ale rovněž i jejich jednání. Pravidelně navštěvuje např. Konferenci nevládek Pardubicka. Se zástupci neziskových organizací se pan Línek schází i mimo svou pracovní dobu a vždy se jim snaží vycházet vstříc. Kromě podpory níže uvedených navrhovatelů pan Línek podporuje hojně také např. hasiče, skauty nebo děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pardubický kraj za „úřadování" pana Línka nechal zřídit pro obce, neziskové organizace a podnikatele z Pardubicka službu v podobě bezplatného poradenství, poskytování odborných informací a konzultačních služeb při přípravě projektů zaměřených do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také při realizaci a administraci projektů již doporučených k financování z tohoto programu. V rámci této služby bylo uspořádáno též několik vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí. Vedle toho se zástupcům pardubického krajského úřadu podařilo ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka vybudovat poradenské centrum se stálou kanceláří, které je zaměřeno na poskytování profesionálního účetního, ekonomického a daňového poradenství neziskovým organizacím z Pardubického kraje. Prostředí sdružení dětí a mládeže zná Roman Línek velmi dobře i ze svého dětství. Sám totiž vyrostl jako člen skautského oddílu.

Navrhovatelé