Ing. Roman Sládek

Roman

Ročník 2002

Ing. Roman Sládek
starosta města Ivančice

Představení

Po celou dobu starostování velice podporuje volný čas dětí a mládeže. Navštěvuje většinu akcí, zajímá se o činnost všech organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží, vč. Domu dětí a mládeže. Podílí se na projektech participace dětí a mládeže pro rozvoj města. Svou prací a přístupem přispívá ke kvalitními a účelnému využívání volného času, podílí se na prevenci negativních jevů.

Pan starosta podpořil bezúplatné užívání loděnice, klubovny na Malovansku, kluboven na náměstí Palackého a domečku v areálu školy skautům. Prosadil, aby DDM dostal do pronájmu objekt mateřské školy a budovu největšího hotelu ve městě pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Stabilně podporuje zájem dětí a mladých lidí o sport, např. sníženým vstupným do sportovní haly na jednu třetinu. Vymyslel a každoročně se podílí na realizaci studentského Majálesu. Zavedl zahraniční výměny s Francií a Polskem, orientované na volný čas dětí a mládeže. Jeho zásluhou byl vybudován velký sportovní areál u základní školy. Zajímá se a podporuje prevenci negativních jevů a problematiku volného času, svými znalostmi a zájmem působí pozitivně na děti a mládež.

Navštěvuje pravidelně školská zařízení, beseduje s dětmi i školskými pracovníky, přijímá děti a mládež na radnici. Podporuje vybavenost škol (oprava budov, pomůcky, počítače, Internet). Pravidelně navštěvuje akce DDM, jako host vystupuje a odpovídá na otázky v diskusním pořadu Kamínka. Účastní se vzdělávacích akcí pořádaných DDM (semináře MŠMT pro volný čas, školení krajských koordinátorů prevence, školení ředitelů SVČ atp.)

Navrhovatelé