Ing. Stanislav Juránek

Stanislav

Ročník 2006

Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje

Představení

Ing. Stanislav Juránek je politikem, který se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží. Širokému záběru aktivit v této oblasti obětuje i valnou část svého volného času. Po celou dobu svého působení ve veřejné správě se aktivně zajímá o situaci neziskového sektoru a podporuje obzvláště činnost NNO pracujících s dětmi a mládeží.

Ing. Stanislav Juránek má za sebou 23 let práce ve vedení tábora a dlouholeté budování a rozšiřování základny pro děti a mládež v Klášterci nad Orlicí. Jako starosta MČ Brno-Židenice, člen Rady Města Brna a od roku 2000 hejtman Jihomoravského kraje dlouhodobě podporuje nejrůznější mládežnické organizace mezi nimiž můžeme jmenovat Orel, Junák, Sokol, Ligu lesní moudrosti, sdružení YMCA nebo Salesiány dona Boska. Formou záštity i finančního příspěvku podpořil mnoho významných krajských i celostátních akcí. V roce 2003 se podílel na vzniku celostátní Olympiády dětí a mládeže.

Navrhovatelé