Ing. Sylva Sládečková

Sylva

Ročník 2004

Ing. Sylva Sládečková
koordinátorka prevence kriminality Obvodního úřadu Ostrava – jih

Představení

Paní Sládečková svou prací, přístupem i osobní iniciativou vysoce převyšuje své pracovní povinnosti zaměstnance Obvodního úřadu ve vztahu k dětem a mládeži. Za jejího osobního přispění se podařilo v obvodě Ostrava – jih zabezpečit klubovny ze zrušené školky pro junáky a A-TOM, zasadila se dosti výrazným způsobem o organizování krajské Bambiriády na území obvodu; v jednání je převod další školky na klubovny pro malé organizace.

Ve spolupráci s NNO Duhoví kamarádi rozhodujícím způsobem prosadila zřízení Centra pro děti a mládež KLIKA v budově bývalé mateřské školy. Toto centrum pracuje jako nízkoprahové pro neorganizované děti a mládež. Podílela se na získání a úpravě budovy, získání financí na provoz budovy a podílí se i na konkrétním programu činnosti centra.

Navrhovatelé