Ing. Vít Beran

Vít

Ročník 2003

Ing. Vít Beran
starosta městské části Brno – Žebětín

Představení

Pan starosta je ve funkci od roku 1998 a podporuje a zúčastňuje se akcí, pořádaných školami, skauty a dalšími občanskými sdruženími zaměřenými na mimoškolní činnost mládeže. Při sestavování rozpočtu radnice každoročně pamatuje na dotaci pro děti a mládež – na činnost v kroužcích, pořádání turnajů a jiných společenských aktivit. Za jeho podpory proběhly třeba akce Cesta pohádkovým lesem, Sportovní a soutěžní odpoledne pro děti, Den soutěží a her nejen pro děti či Dětský karneval. V popředí jeho zájmu vždy stála výchova mladé generace, zejména volnočasové aktivity. Paní Marie Černá, předsedkyně Moravského klubu myslivecké výchovy Brno, která je jednou z navrhovatelů ocenění, nám napsala: „…I když se třeba mezi vyznamenané nedostane, protože neumíme vzletně vyjádřit jeho zásluhy, pro nás je zkrátka 'príma starosta' a 'jednička'. Je to návrh dětí a vedoucích kroužků, nikoliv 'rady starších' občanského sdružení”…

Navrhovatelé