Ing. Vladislav Raška

Vladislav

Ročník 2008

Ing. Vladislav Raška
primátor města Děčín

Představení

Laureáta každý z navrhovatelů velmi dobře zná ze své činnosti a může také předložit řadu přínosů jeho podpory práce s dětmi a mládeží. Kandidát v době působení již jako opoziční zastupitel pomohl odhlasovat řadu podnětných návrhů, prospěšných pro život dětí a mládeže v Děčíně. Jeho hlas umožnil získat pro děčínské děti vlastní táborovou základnu, podpořil rozvoj mažoretkového sportu, umožnil udržet řadu sportovních odvětví. Jako starosta města byl u zrodu nízkoprahového centra pro podporu práce s dětmi romské minority. Zde musel čelit nevoli občanů a svou argumentací prosadil jeho zřízení. Potěšitelné jsou výsledky tohoto centra a viditelný vliv na městskou část. Nejen, že podpořil vznik Parlamentu dětí a mládeže v Děčíně, ale o potřebách zejména mládeže v návaznosti na potřeby a možnosti města neodmítá s mládeží jednat.

Na předložené návrhy k vybudování parků místo zanedbaných ploch města reagoval urychleným projednáním a schválením námětů – dnes jsou zde zbudovaná dětská hřiště, která slouží k radosti dětí. Každoročně o prázdninách opakovaně zavítá do letního střediska mezi táborníky, kde se nerozpakuje zapojit do programu. Nad řadou činností a soutěží převzal záštitu. Té se těší nejen Bambiriáda, ale i Dance Děčín a řada sportovních soutěží. Jako primátor se soutěží osobně jako divák účastní a v rámci časových možností si nenechá ujít možnost předat ocenění vítězům. Sleduje nabídku a naplnění činností v rámci školních klubů, družin a středisek volného času, pro které město Děčín vytváří optimální podmínky. Podporuje rozvoj mateřských center ve městě, osobně se účastní pedagogických rad. Úspěšným kolektivům se snaží přijetím na magistrátu poděkovat a v diskusích se snaží najít možnosti pro zlepšení podmínek daného sportu. Přímo podpořil snahu o změnu rozhodnutí v pořadatelství Bambiriády 2008 v Děčíně.

Navrhovatelé