Jan Grolich

Jan

Ročník 2022

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Představení

Díky jeho nástupu do funkce hejtmana se podařilo zahájit diskuzi o nastavení financování dětských spolků, která dlouhodobě stagnovala. Oproti jiným krajům se v Jihomoravském podařilo uzavřít memoranda o spolupráci mezi dětskými organizacemi a krajem, a tím zajistit možnost víceletého financování organizací, a tudíž i větší jistoty pro spolky. Jistota zajištění financí na delší období než 1 rok je velkou pomocí v rozvoji dětských spolků, vnímáme to rovněž jako velký projev důvěry, které si vážíme.

Z postu hejtmana podporuje výstavby nových kluboven na menších obcích.

Aktivně podporuje krajinná opatření a také ocenění lidí, kteří se snaží naše okolí připravit na klimatickou změnu. Díky panu hejtmanovi se zvýšil tlak i finanční pomoc na boj se suchem, což je jedno z důležitých témat našich spolků.

Navrhovatelé