Jan Mazíni

Jan

Ročník 2022

Jan Mazíni
starosta města Úštěk

Představení

Jan Mazíni je hybnou silou výrazného rozvoje Úštěcka, ač sám skromně nikdy neopomene zdůraznit, že hlavní zásluhu na rozvoji regionu mají spolky a lidé, kteří aktivně něco bohulibého dělají pro svůj kraj. Osobně se angažuje a pomáhá s různými projekty místním spolkům. Podporuje pořádání mnoha pestrých akcí pro děti a mládež. Ze spolků napomáhá turistickému oddílu TOM Bobři Úštěk a jeho prostřednictvím údržbě zříceniny hradu Helfenburk, která slouží k dobrodružným pobytům dětských skupin. V regionu podporuje rovněž Český rybářský svaz Úštěk, Hudební spolek Úštěk či divadelní spolek PIK-ART, jeho podpora míří rovněž i ke spolku GreenBus, z. s.. Starosta Jan Mazíni stál u zrodu nízkoprahového klubu GreenWay nebo komunitního centra Ba-Vlnka, který je určen pro setkávání rodin s dětmi. Napomohl realizovat mnoho dalších kreativních projektů.

Navrhovatelé