Jan Smola

Jan

Ročník 2004

Jan Smola
starosta obce Semanín

Představení

Pan Jan Smola soustavně a výrazně podporuje činnost dětských a zájmových organizací v obci, které pracují s dětmi ve volném čase. Podporuje uvolňování finančních částek z rozpočtu obce na jejich činnost.

Pro Pionýrskou skupinu Mladý východ nechal zřídit klubovnu v budově obecního úřadu, kterou skupina využívá bezplatně. Zúčastňuje se letních táborů pořádaných pionýrskou skupinou. S Místní skupinou Českého červeného kříže každoročně spolupracuje při organizaci Dětského karnevalu a Dětského dne. Podporuje činnost mládeže TJ Sokol Semanín; obec přispěla na činnost družstva mládeže ledního hokeje.

Za jeho působení byla opravena a rozšířena Obecní knihovna v Semaníně. Pan starosta se pravidelně zajímá o její návštěvnost, hlavně o dětské čtenáře. Již druhý rok spolupracuje při organizaci akce Noc s Andersenem. Stará se o životní prostředí obce a usiluje o vybudování naučné stezky v jejím okolí.

Navrhovatelé