Jan Sopko

Jan

Ročník 2003

Jan Sopko
starosta Přimdy

Představení

Je starostou již třetí volební období, vedle svých povinností je velice aktivní při práci s mládeží a v tělovýchově. Je místopředsedou TJ Tatran a prezidentem oddílu kopané. Jeho přičiněním pracují mládežnická družstva zúčastňující se mistrovských i veřejných utkání. Aktivně pomáhá při akcích, které pořádají místní spolky či základní školy, za všechny jmenujme třeba plavecké závody okolních škol, Republikové finále Pionýra Pentatlon, Běh na lyžích kolem Přimdy. Většina mládežnických akcí probíhá pod jeho patronátem a o putovní pohár, jejž jako starosta věnuje. Tak třeba podpořil republikové finále Pionýra ve vybíjené, na něž se sjelo 220 účastníků z 11 měst celé České republiky. Pan starosta se zúčastnil všech oficiálních jednání, provedl slavnostní zahájení a vyhodnocení turnaje a sám pomáhal i jako organizátor.

Navrhovatelé