Jiří Čunek

Jiří

Ročník 2006

Jiří Čunek
starosta města Vsetín

Představení

Od roku 1998, kdy pan Jiří Čunek působí ve funkci starosty města, je jeho činnost spojena s podporou dětských a mládežnických organizací.

Pan Jiří Čunek zajistil bezpečné přecházení školáků a zasadil se o rekonstrukci dopravního hřiště, které využívají i školy z blízkého okolí. Zřídil a trvale podporuje rodinné a mateřské centrum „Sluníčko” ve Vsetíně – Rokytnici. Druhým rokem také iniciuje kampaň „Fotkou a slovem proti vandalismu”, při níž mládež posílá své fotografie a literární práce odsuzující projevy vandalismu ve Vsetíně. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci a Úřadem práce připravil projekt Youngpool dotovaný evropským fondem Phare, který se zaměřuje na mladé lidi bez práce.

Svou osobní invencí pak podpořil založení Dětského bezbariérového centra Březiny, které má ambice stát se během příštích pár let komunitním centrem nejen pro místní obyvatele, ale nabízet své služby i široké veřejnosti.

Navrhovatelé