Jiří Novotný

 Jiří Novotný

Ročník 2012

Jiří Novotný
referent (stavební technik) stavebního úřadu města Lovosice

Představení

Pan Jiří Novotný je pro navrhovatele – Asociaci turistických oddílů mládeže – příkladem státního úředníka na svém místě. Přesvědčil se o tom při spolupráci během několikaleté generální rekonstrukce Opárenského mlýna. Pan Novotný nevídaným způsobem spolupracoval – postupoval nebyrokraticky, byl ochotný, sám přicházel s návrhem řešení a postupů, které pomohly zorientovat se v nesmírně složité stavební problematice. Byl mnohdy zprostředkovatelem mezi navrhovatelem a jinými úřady, díky jeho pomoci byly úřední postupy snadněji administrovatelné a srozumitelnější.

Pan Jiří Novotný mnoho let pracoval jako dobrovolný vedoucí dětských táborů, v současné době se angažuje v Jachetním klubu.

Navrhovatelé