Jiří Plšek

Jiří

Ročník 2013

Jiří Plšek
starosta obce Dolany u Jaroměře

Představení

Jiří Plšek je v první řadě výjimečný člověk. Oblast volného času dětí a mládeže jej natolik uchvátila, že jí věnuje nespočet svého času. Tento svět žije, prožívá, a vytváří díky svému aktivnímu přístupu prostor pro setkávání dětí a mládeže. Je nadšencem, woodcrafterem, kterého inspiruje svět indiánů. Jeho současné pracovní postavení mu skýtá daleko více možností, jak podporovat oblast zaměřenou na děti a mládež. Jednou ze snah je zajistit pro činnost sdružení dětí a mládeže finanční prostředky potřebné pro celoroční činnost. Součástí je také osobní účast na akcích a veřejná podpora spolků a vzdělávacího zařízení v obci. Podílel se na organizování setkání oddílů, kmenů, klubů a dalších dětských kolektivů s názvem SOBROL, několik let organizoval přehlídku činnosti sdružení dětí a mládeže Bambiriáda v Jaroměři.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé