Josef Hála

Josef

Ročník 2022

Josef Hála
starosta městyse Jince

Představení

Osobní angažovanost Josefa Hály při podpoře akcí a projektů pro děti a mládež je mimořádná. Právě díky ní existuje mateřské centrum Jinečáček, tři dětská hřiště, společenské centrum Josefa Slavíka či komunitní centrum pro akce místní mládeže. Jeho podpoře se těší třeba organizace Pionýr, Sokol Jince nebo Tělovýchovná jednota Jince a další. Podporoval omlazení zájmových organizací hasičů, zahrádkářů, šachistů, chovatelů nebo včelařů. V panu starostovi máme velkou oporu a těší nás, že svými kroky jasně ukazuje, jak mu na práci s dětmi a mládeží v obci záleží.

Navrhovatelé