JUDr. Vítězslav Krabička

Vítězslav

Ročník 2013

JUDr. Vítězslav Krabička
advokát, zastupitel města Hodonína

Představení

Cílem pana Krabičky je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklad na poli podpory podnikání, má za sebou obrovský kus práce ve prospěch dětí a mládeže. Řadu let se věnuje vlastní oddílové činnosti, podílí se radami a dlouholetými zkušenostmi. Na činnost přispívá i materiálně, podporuje celoroční setkávání družin, společné tábory i účast v soutěžích. Nezištným osobním příkladem ukazuje veřejnosti vynikající příklady podpory umožňující dětem a mladým lidem kvalitní využívání volného času, získávání cenných dovedností v týmové spolupráci i samostatnosti, odborných znalostí z přírody, táboření, sportů i zapojení do občanského života. Na úrovni zastupitelstva města se snaží pomáhat všem dětským organizacím působících v Hodoníně v rámci jejich činnosti, a to hlavně formou přidělování dotací na jejich celoroční činnost.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé