Květoslav Tichavský

Květoslav

Ročník 2007

Květoslav Tichavský
místostarosta města Uherské Hradiště

Představení

Květoslav Tichavský se při nástupu do funkce zasloužil o zřízení Informačního centra mládeže, které vytvořilo základ spolupráce dětských a mládežnických organizací ve městě i regionu. Tomuto centru věnuje neustálou pozornost a podporu. Trvale a významně se podílel na podpoře místních Bambiriád, neopomenul navštívit žádný ročník. Podporuje nevládní neziskové organizace, především každoroční kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Tato kampaň se každoročně prezentuje výstavou organizací, věnujících se volnočasovým aktivitám pro děti a mládež.

Květoslav Tichavský se každoročně účastní Kulatých stolů, které v rámci této akce probíhají a řeší problematiku pomoci města těmto organizacím. Má velký podíl na podpoře regionálního sdružení Slovácko, pod jehož křídly pracuje i místní ICM. Je dlouholetým trenérem a předsedou lehkoatletického oddílu, zasadil se o vybudování atletického stadionu. Je trenérem a organizátorem každoročního Slováckého běhu.

Navrhovatelé