Lumír Kantor

Lumír

Ročník 2022

Lumír Kantor
senátor, lékař (primář), pedagog

Představení

Během pandemie covid-19 zprostředkoval aktivní komunikaci mezi Českou radou dětí a mládeže a Ministerstvem zdravotnictví. Na dětské a mládežnické spolky se tak při úpravě podmínek pro činnost nezapomínalo,  a nemusely tudíž výrazně omezovat svou činnost, a to při zachování potřebných hygienických opatření. Zároveň díky této komunikaci docházelo k vzájemné výměně informací do spolků a z nich směrem k Ministerstvu zdravotnictví.

Lumír Kantor je České radě dětí a mládeže vždy k dispozici ve snaze hledat pomoc s aktuálními problémy sektoru dětí a mládeže, nebo sám přichází s kreativními nápady na zlepšování podmínek dětských spolků.

Navrhovatelé