Marek Výborný

Marek

Ročník 2022

Marek Výborný
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Představení

Je členem Podvýboru pro regionální školství a členem Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity Poslanecké sněmovny ČR. Z této pozice významně pomáhá zlepšovat podmínky pro práci volnočasových organizací. Například spolu s poslancem Davidem Šimkem připravili a úspěšně prosadili pozměňovací návrh státního rozpočtu na navýšení prostředků na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny z 25 na 35 milionů korun. Tyto peníze budou použity na rekonstrukce a úpravy stovek kluboven a táborových základen využívaných organizacemi, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Je členem Parlamentního skautského oddílu a od dětství také členem skautského střediska Leknín Heřmanův Městec.

Jako poslanec, ale i jako zastupitel obce   nám vždy ochotně pomáhá hledat cesty, jak zlepšovat podmínky volnočasových aktivit dětí a mládeže. Středisko Leknín i další neziskové organizace ve městě aktivně podporuje a pomáhá jim. I díky jeho přispění město financuje etapovou rekonstrukci skautské klubovny v rozsahu milionů korun. Jeho pomoc a zprostředkování v loňském roce při hledání nových prostor byla naprosto stěžejní i pro rodičovské centrum Radovánek, které díky tomu může nadále ve městě působit.

Jeho jméno je spojeno i s aktivním členstvím v České křesťanské akademii – věnuje se zde vzdělávání, popularizaci vědy, diskusi nad aktuálními společenskými tématy. Zasloužil o Tříkrálovou sbírku v Heřmanově Městci, stál u zrodu této hezké tradice. Marek Výborný má rád sport a mimo jiné donedávna pomáhal s trénováním dětského oddílu basketbalu.

Navrhovatelé