Mgr. Alena Valentová

Alena

Ročník 2008

Mgr. Alena Valentová
starostka městské části Brno-Medlánky od roku 2006

Představení

Paní starostka se svojí několikaletou nezištnou a dobrovolnou prací a pochopením pro zájmy a potřeby dětí a mládeže zasloužila velkou měrou na vytváření podmínek pro rozšiřování nabídky programů pro děti a mládež ve volném čase nejen v regionu a místě jejího působiště, ale i na celostátní úrovni. Má velmi blízký vztah k dětem a mladým lidem, dokáže se vcítit do jejich mentality, zná jejich potřeby a zájmy a pokud je možné pomoci, věnovuje vždy této práci veškeré úsilí, aniž by očekávala jakýkoliv prospěch.

Až do roku 2006 vykonávala funkci výkonného sekretáře JMRDM bez nároku na finanční odměnu. Podílela se na přípravě projektů členských organizací a jejich realizaci a přípravě zásadních programových dokumentů JMRDM. Dále se podílela na přípravě a realizaci projektu celostátní konference na téma „Hledáme lék na dětskou kriminalitu“, která se konala v Brně v roce 2006. Podpořila a podílela se na propagaci činnosti organizací sdružených v JMRDM a informovanosti veřejnosti o jejich volnočasových aktivitách. Dobrovolná činnost kandidátky ve prospěch dětí a mládeže měla pozitivní vliv na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity v rámci celého sdružení JMRDM, zvláště pak v přímé spolupráci s organizací YMCA Brno, ČTU a Sdružením přátel folkloru v Brně.

Byla jedním z iniciátorů založení občanského sdružení Medlánecká chasa, které pracuje s dětmi a mládeží. Vytvořila podmínky pro činnost zájmových kroužků dětí. Medlánecká chasa je v  oučasné době prestižním místním sdružením, které má pozitivní vliv na využívání volného času dětí a mládeže. Z velmi úspěšných akcí, na kterých se osobně podílela, možno jmenovat Medlánecké hody, akce k Mezinárodnímu dni dětí a účast na Mezinárodním folklorním festivalu v Brně.

Navrhovatelé