Mgr. Eva Mücková

Eva

Ročník 2008

Mgr. Eva Mücková
starostka města Meziměstí

Představení

Mgr. Eva Mücková podporuje a aktivně se podílí na vytváření podmínek pro veškeré aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží. Podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci s organizacemi v Polsku. Vytváří podmínky pro zdravotně i tělesně postiženou mládež, podporuje mimoškolní aktivity pro děti různých věkových kategorií. Podporuje a prosazuje v zastupitelstvu zájmy mladých lidí. Finančně a organizačně podporuje jednorázové akce pro děti a mládež a poskytuje pro ně obecní prostory za zvýhodněných podmínek. Podporuje vytváření sportovních a materiálních podmínek organizací, které pracují s mládeží, vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci mládeže. Podporuje aktivity 230. pionýrské skupiny Záře v Meziměstí – pomoc při zajištění a konání letních táborů, pomoc při zajištění vybudování táborové základny. Na začátku roku 2007 aktivně podpořila vznik mateřského centra – v krátké době uvolnila prostory pro činnost, prosadila potřebnou rekonstrukci a zajistila finanční prostředky. Pro akce pořádané mateřským centrem poskytuje bezplatně divadelní sál, mnoha akcí se osobně účastní. Shání úspěšně dotace pro zdravotně a tělesně postiženou mládež a její zásluhou je škola bezbariérová.

Navrhovatelé